top of page

Koninklijke onderscheiding voor Hans Vasen bij afscheid

Persbericht LUMC 20 mei 2019

Hoogleraar Hans Vasen is op vrijdag 17 mei 2019 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Pauline Bouvy-Koene van de Gemeente Voorschoten, voorafgaand aan zijn rede ter afscheid als staflid van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het LUMC.

 

Hans Vasen werd in 1985 staflid van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, hetzelfde jaar dat hij als medisch directeur aantrad bij Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET). Vasen promoveerde in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift ‘Screening for hereditary tumours’.

In 2009 werd Vasen benoemd tot hoogleraar Preventie bij erfelijke tumoren. Hij richtte zich in samenwerking met de LUMC-afdelingen Klinische Genetica en Pathologie op het opsporen en bewaken van patiënten met erfelijke gastro-intestinale syndromen en het vertalen van genetisch onderzoek naar de klinische praktijk.

Samenwerkinsgverband Midden-Oosten

In 2018 ontving Vasen de Dicke-medaille van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie voor zijn originele werk en belangrijke artikelen op het gebied van de erfelijke oncologische gastro-enterologie. Momenteel houdt Vasen zich bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband voor het opsporen van erfelijke gastro-intestinale tumoren in het Midden-Oosten. Hij geeft daar voorlichting en vraagt aandacht voor deze ziektebeelden.

Hans Vasen bekleedt en bekleedde diverse functies in organisaties die zich bezighouden met het onderzoek naar erfelijke tumoren. Zo is hij erelid van het International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT) en sinds 2000 hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Familial Cancer’.

Symposium

Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseerde professor Hans Vasen vrijdag 17 mei jl. een symposium met als titel ‘Advances in Hereditary Gastrointestinal Cancer’. Sprekers uit binnen- en buitenland brachten recente ontwikkelingen en resultaten van langetermijnonderzoek onder de aandacht.

afscheid_Hans_Vasen_19-05-02_extern.jpg

Foto: prof.dr. Hans Vasen met burgemeester Pauline Bouvy-Koene

bottom of page