top of page

Biografie dr. F.H. Menko, voorzitter

Aan de Rijksuniversiteit in Groningen studeerde ik geneeskunde.

Er volgde specialisatie in de interne geneeskunde in het St. Elisabethziekenhuis in Leiderdorp (thans Alrijne ziekenhuis) en in het Academisch Ziekenhuis in Leiden (thans LUMC), met in 1981 registratie als internist.

​Promotieonderzoek (ook in Leiden, onderwerp Familiaire benigne hypercalciëmie) werd afgerond in 1983. Er volgden een KWF fellowship oncologie en opleiding in het nieuwe specialisme klinische genetica in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit in Amsterdam (thans VUmc) met registratie als specialist in 1989. Bijdragen aan onderzoek zijn vastgelegd als auteur en mede-auteur in een reeks publicaties. Twee boeken schreef ik over oncogenetica: Genetics of Colorectal Cancer for Clinical Practice (Kluwer, 1993) en Klinische Genetica in de Oncologie (de Tijdstroom, 2016). Van het tijdschrift Familial Cancer ben ik mede editor-in-chief (Springer, gestart in 2001). Binnen de landelijke Werkgroep Klinische Oncogenetica van de beroepsvereniging Vereniging Klinische Genetica Nederland was ik betrokken bij richtlijnontwikkeling over erfelijke damkanker en over het informeren van familieleden bij erfelijke aanleg voor kanker. De afgelopen jaren heb ik mijn werkterrein verlegd van het VUmc naar het Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut. Na beëindiging van de directe patiëntenzorg in verband met mijn pensioenleeftijd heb ik mijn werk in het Antoni van Leeuwenhoek voortgezet met patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast ben ik als voorzitter van de advisory board betrokken bij Genturis, een Europees netwerk gericht op coördinatie van zorg voor patiënten met erfelijke tumoren.

Biografie dr. E.M. Leter, secretaris

Aan de universiteit Leiden studeerde ik geneeskunde. Na mijn studie heb ik een promotietraject voltooid bij de afdeling radiotherapie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In het VU medisch centrum te Amsterdam volgde specialisatie tot klinisch geneticus. In 2006 werd ik geregistreerd als klinisch geneticus. Nadien heb ik acht jaren in Amsterdam gewerkt. Vanaf 2014 ben ik werkzaam in het Maastricht UMC+.

Binnen de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) was ik lid van de Commissie Kwaliteit en in die hoedanigheid betrokken bij de introductie van kwaliteitsvisitaties in het vakgebied van de klinische genetica. Binnen de landelijke Werkgroep Klinische Oncogenetica (WKO) van de VKGN ben ik kerngroep lid. In de kerngroep van de WKO wordt o.a. het landelijk beleid in families met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker voorbereid.

Biografie hr. A.G.M. Visschedijk, penningmeester

Mijn beroep is accountant/ fiscalist met ervaring sinds 1968.

Tot medio 2004 was ik werkzaam als mede-eigenaar en lid van de maatschap van een middelgroot accountantskantoor. Sindsdien ben ik actief als adviseur en bestuurslid van een aantal stichtingen en daarnaast adviseer ik voormalige relaties bij specifieke vraagstellingen.

bottom of page