Klinische genetica in de oncologie

Auteur Fred Menko

Dit boek geeft een kort overzicht van de klinische oncogenetica. Daarbij is gepoogd om niet alleen feiten weer te geven, maar ook de ontwikkeling van inzichten en argumenten waarop aanbevelingen zijn gebaseerd.

Inkijk exemplaar

Menko Stichting Klinische Onco-Genetica,

Bank: NL 58 ABNA 0254 3392 39

KvK: 69777659

Linkedin1.jpg