top of page

Biografie Fred H. Menko

Aan de Rijksuniversiteit in Groningen studeerde ik geneeskunde.

Er volgde specialisatie in de interne geneeskunde in het St. Elisabethziekenhuis in Leiderdorp (thans Alrijne ziekenhuis) en in het Academisch Ziekenhuis in Leiden (thans LUMC), met in 1981 registratie als internist.

​Promotieonderzoek (ook in Leiden, onderwerp Familiaire benigne hypercalciëmie) werd afgerond in 1983. Er volgden een KWF fellowship oncologie en opleiding in het nieuwe specialisme klinische genetica in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit in Amsterdam (thans VUmc) met registratie als specialist in 1989. Bijdragen aan onderzoek zijn vastgelegd als auteur en mede-auteur in een reeks publicaties. Twee boeken schreef ik over oncogenetica: Genetics of Colorectal Cancer for Clinical Practice (Kluwer, 1993) en Klinische Genetica in de Oncologie (de Tijdstroom, 2016). Van het tijdschrift Familial Cancer ben ik mede editor-in-chief (Springer, gestart in 2001).

 

 

DNA-kanker.jpg

Binnen de landelijke Werkgroep Klinische Oncogenetica van de beroepsvereniging Vereniging Klinische Genetica Nederland was ik betrokken bij richtlijnontwikkeling over erfelijke damkanker en over het informeren van familieleden bij erfelijke aanleg voor kanker. De afgelopen jaren heb ik mijn werkterrein verlegd van het VUmc naar het Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut. Na beëindiging van de directe patiëntenzorg in verband met mijn pensioenleeftijd heb ik mijn werk in het Antoni van Leeuwenhoek voortgezet met patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast ben ik als voorzitter van de advisory board betrokken bij Genturis, een Europees netwerk gericht op coördinatie van zorg voor patiënten met erfelijke tumoren.

bottom of page