top of page

MENKO STICHTING

KLINISCHE ONCO-GENETICA

De Menko Stichting Klinische Onco-Genetica zet zich in voor optimale genetische diagnostiek naar erfelijke aanleg voor kanker.

 

De gelden die voor de Stichting worden verworven zullen voor deze doelstelling worden ingezet. Voor ieder ingediend project worden externe experts voor beoordeling ervan gevraagd. De vorderingen van de Stichting kunnen op deze website worden gevolgd.

De mogelijkheden van genetische diagnostiek nemen snel toe.

Next generation sequencing geeft nieuwe inzichten in erfelijke aanleg voor kanker.

 

De huidige mogelijkheden roepen ook nieuwe vragen op:

  • Welke diagnostiek is zinvol voor patiënten met kanker?

  • Wat zijn de consequenties voor de behandeling van kanker?

  • Wat betekent de uitslag van het onderzoek voor familieleden?

  • Wat zijn de potentiële nadelen van genetische diagnostiek?

  • Wat betekent een en ander voor informed consent en shared decision making?

  • Hoe kan multidisciplinaire zorg op dit terrein worden bevorderd?

  • Hoe kan samenwerking tussen centra op dit terrein worden bevorderd?

 

Ter oriëntatie kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd:

bottom of page